תורת הצרכן ב'

סימולים

(AI10(Px=1 - קו התקציב במועד א'.

(BI10(Px=2 - קו התקציב במועד ב'.

`I_v`  - קו תקציב וירטואלי.

`C_1`   - הסל הנבחר במועד א'.

`C_2`   - הסל הנבחר במועד ב'.

`H` – הרכב הסל בעקבות השפעת התחלופה (יוסבר בהמשך).

`u_x(x,y)` – הנגזרת לפי x של פונקציית התועלת.

`u_y(x,y)`  – הנגזרת לפי y של פונקציית התועלת.

סימולים584סימולים