תורת הצרכן ב'

סימולי הגמישויות

`eta`- גמישות.

`eta_x` - הגמישות בערך `x` .

`eta_x|P_x`  הגמישות של הפונקציה `P_x` (פונקציית הביקוש) בערך `x` .

`eta_x|P_y` הגמישות של הפונקציה `P_y` (פונקציית הביקוש הצולב) בערך `x` .

` ``eta_x|I`` ` הגמישות של הפונקציה `I` (פונקציית ההכנסה) בערך `x` .

סימולי הגמישויות598סימולי הגמישויות