תורת הצרכן ב'

עקומת הביקוש המתקבלת מפונקציה לינארית

בתרשים 14 משורטטים:

  1. 5 קווי תקציב [I1...I5].
  2. 10 עקומות אדישות [U3...U30] (האינדקס מציין את רמת התועלת שנותנים סלים בעקומת אדישות זו).
  3. 5 סלים נבחרים [c1...c5].
תרשים 14 מבוסס על הנתונים הבאים:
`u_(xy)=3x+2y`  
I = 100 ש"ח
Py = 20 ש"ח
P- משתנה

תרשים 14

עקומת הביקוש המתקבלת מפונקציה לינארית - תרשים 14

בטבלה 4 ריכזנו את נתוני x ו-Px המתייחסים ל-5 הסלים.

טבלה #4

סלים

`x`

`P_x`

`c_1`

0

50 ש"ח

`c_2`

0

40 ש"ח

`c_3`

3.33...0

30 ש"ח

`c_4`

5

20 ש"ח

`c_5`

10

10 ש"ח

תוואי עקומת הביקוש

מנתוני טבלה 4 ניתן לשרטט את עקומת הביקוש המוצגת בתרשים 15.                                                

תרשים 15

תוואי עקומת הביקוש - תרשים 15 

עקומת הביקוש המתקבלת מפונקציה לינארית547עקומת הביקוש המתקבלת מפונקציה לינארית