תורת הצרכן ב'

פונקציית תועלת - סימול: (u(x,y

במסגרת קורס זה נתמקד בפונקציות תועלת המתייחסות לסל המכיל 2 מוצרים. פונקציית תועלת אמורה לשקף את התועלת שצרכן מפיק מסל המכיל 2 מוצרים: מוצר x ומוצר y.

  • x – מייצג את כמות היחידות ממוצר x הנמצאות בסל.
  • y – מייצג את כמות היחידות ממוצר y הנמצאות בסל.

פונקציית התועלת, שסימולה (u(x,y, מחשבת את כמות יחידות התועלת שהצרכן מפיק בכל הרכב של x ו-y.

לדוגמה: אם מבנה פונקציית התועלת היא:  `xy = u(x,y)`   אזי:

כאשר `1=x` ו- `2=y` הצרכן מפיק 2 יחידות תועלת.

וכאשר `10=x` ו- `20=y` הצרכן מפיק 200 יחידות תועלת.

פונקציית תועלת המתייחסת לסל בן 2 מוצרים היא פונקציה בעלת 2 משתנים (x ו- y), שיכולים לקבל רק ערכים חיוביים.

פונקציית תועלת בעלת 2 משתנים, היא פונקציה מרחבית (תלת מימדית) שתוצאותיה יוצרות מעטפת מעל מישור הצירים. 

פונקציית תועלת - סימול: (u(x,y580פונקציית תועלת - סימול: (u(x,y