תורת הצרכן ב'

פרק 1 - תורת הצרכן - הקדמה

הקדמה

עד כמה שהדבר יישמע מוזר, השימוש במתמטיקה בכלכלה בכלל, ובתורת המחירים בפרט,

מפשט ומקל על הבנת הנושאים, תוך חידוד והעמקת הידע באותם נושאים.

במהלך הפרקים אנו נעזרים בפונקציות הנותנות ביטוי לדפוסי התנהגות של הצרכן או

היצרן ובהתבסס על אותן פונקציות אנו מנתחים תרחישים שונים.

פרק 1 - תורת הצרכן - הקדמה526פרק 1 - תורת הצרכן - הקדמה