תורת הצרכן ב'

H השפעת התחלופה וסל

להשפעת התחלופה אנו מייחסים את השינוי שהיה חל בהרכב הסל הנבחר, אילו יכולנו במועד ב' להישאר על אותה עקומת האדישות שבה היינו במועד א'  .

הסל הנבחר שהיה מתקבל כתוצאה מכך הוא סל H.
סל H הוא למעשה הסל הנבחר המתקבל בעקומת האדישות   ביחס המחירים של מועד ב'.

בתרשים 26 העברנו קו תקציב וירטואלי שסימולו .
שיפוע   מותאם למחירים במועד ב' והוא משיק ל- .
סל H ממוקם בנקודת ההשקה ולפיכך הוא סל נבחר.  

סכום התקציב ש-  מייצג גדול מ- 10 ש"ח, שכן הוא נמצא מעל BI10

 

מציאת ההרכב של סל H

ערכי x ו- y של סל H, שהוא סל נבחר, משתלבים ב- 2 משוואות:

  1. 12.5 = x·y  (הסל נמצא על ( ).
  2. (ערך התועלת השולית שווה ב- 2 המוצרים).

תוצאות הנגזרות הן:


ולפיכך צורת משוואה 2 היא:   או  כאשר .

מפתרון 2 המשואות מתקבל ש- ,  ולכן:


כלומר הרכב סל H הוא (3.54,3.54)

H השפעת התחלופה וסל 594H השפעת התחלופה וסל