מנהל עסקים מעשי

מנהל עסקים
המסלול מתמקד בנושאים החשובים והמעשיים של המקצוע

הלימוד מתנהל און ליין בעיקר על בסיס הספרים והתרגולים שלנו בליווי מורה פרטי ובהתאמה אישית

מחיר: ₪3,750

למידע נוסף - אנא השאירו פרטים

סילבוס המסלול
סטטיסטיקה עסקית

מבוא, הצגת נתונים, מדדים, הסתברות, התפלגות נורמלית, משתנים מקריים, מדגם ואמידה, רווחי סמך, בדיקת השארות, התפלגויות

יסודות המימון

מוסגי יסוד, הערכת תזרים מזומנים, ריביות, לוחות סילוקין, תקצוב הון, הערכת מניות, סיכון.

כלכלה

עקומת התמורה, פונקציית הייצור והקצאת מקורות, שוק העבודה, פונקציית ההוצאות ופונקציית ההיצע, הביקוש ותחרות משוכללת, מסחר בינלאומי והתערבות ממשלה, התערבות הממשלמה במשק פתוח, מונופול וכשלי שוק, המודל הקיינסיאני, מאזן תשלומים ושוק המט"ח, קביעת התוצר במשק פתוח.

יסודות החשבונאות

מושגי יסוד, רישום ותיעוד, דוחות כספיים, ניתוח דוחות

מתמטיקה לכלכלנים

מערכת צירים, הפונקציה, הנגזרת, גבולות, גרפים

יסודות הבורסה

מושגים ראשוניים, מניות, איגרות חוב, כתבי אופציה, קרנות נאמנות, אופציות מעו"ף, הבורסה בארה"ב, ניתוח טכני

כלי מסחר

יסודות האג"ח, סוגי אג"ח, סיכונים, דירוג אג"ח, מס הכנסה, כתיבת אופציות, אסטרטגיות מעו"ף, התוויית קו הרווח, יסדוות האופציות, סוגים, קנייה וכתיבת אופציות (call & put), אסטרטגיה.

שיווק

מושג הערך, B2B marketing, ניתוח תחרות, חישוב שווי לקוח לחברה, פיוח שוק, בחירת שוק מטרה, מיצוב, מיתוג וניהול המוצר, המחרה, ערוצי הפצה, תקשורת שיווקית ושיווק דיגיקטלי

מימון

קרן וריבית, תורת המימון, מונחים מרכזיים ומשמעותם, סל מניות

קהל יעד

עובדים המעוניינים להתקדם למשרות ניהול

בעלי מקצועות חופשיים

בעלי תואר במקצועות שאינם פיננסים

דרישות
דרישות טכניות

מחשב אישי ו/או טבלט עם גישה לאינטרנט, וכן תוכנת סקייפ

דרישות לימודיות

12 שנות לימוד

תעודת גמר

לתעודת גמר שלנו זכאים סטודנטים אשר עברו בהצלחה את מבחני הביניים ומבחני הגמר והשלימו את מכסת שעות המורה הפרטי.

תוקף המסלול:

שנה. לאחר מכן יזכו התלמידים למנוי חינם לספריה המקוונת לשנה נוספת

03-7630698
טלפון לפרטים נוספים: